Tools for life


Tools for life therapie


In onze jonge jaren hebben we bijna allemaal geleerd onszelf aan te passen aan de omgeving en onze emoties, gevoelens en kwaliteiten, die niet gewaardeerd werden weg te stoppen of te onderdrukken. Wat wij hebben geleerd en eigengemaakt, maakt dat wij soms onbewust (negatieve overtuigingen over onszelf en de wereld zijn gaan geloven. Al deze al dan niet onbewuste overtuigingen dragen bij aan perfectionisme, boosheid, faalangst en gevoelens van niet goed genoeg zijn en onwaardigheid. Wanneer deze cognities de overhand krijgen kan dit leiden tot depressies, burn-out, vermoeidheid of onder je niveau presteren.


Tools for life is een traject van 10 opeenvolgende dagen met ruim twee uur per dag therapie.  Het opnieuw leren doorvoelen van emoties staat centraal. Door middel van oefeningen, gesprekken en geleide fantasie kan je  komen bij onverwerkte trauma's of op het punt waar belemmerende overtuigingen zijn ontstaan Tijdens de therapie vallen de puzzelstukjes van je leven samen. Er is veel ruimte om emotionele  pijn te verwerken en los te laten. Je krijgt elke dag gereedschap (de Tools) aangereikt om jezelf liefdevol te aanvaarden en meer te leven vanuit je diepste kern. Na deze 10 dagen is er gedurende een jaar begeleiding om alles wat er in de therapie is verwerkt en ingezien te integreren in het dagelijkse leven.

Powered by webXpress